Bitcoin

מטבע הביטקוין הוא המטבע המפורסם ביותר, מכיוון שהוא זה שהתחיל את המהפכה של המטבעות הקריפטוגרפיים אי שם ב-2008.
הוא זה שהביא את הטכנולוגיה המפורסמת ״בלוקצ׳יין״ לעולם, והצליח ליצור תחרות שנועדה להחליף את שיטות התשלום המבוססות על צד שלישי, כמו למשל בנקים וחברות אשראי.
הטכנולוגיה מבוססת על רשת שפועלת באמצעות מנגנון דמוקרטי, כך שאין גוף או כמה גופים ששולטים על הרשת, כמו ממשלות, חברות דומות, בנקים וכדומה. 

378B$
24B$
21M
180M
Powered by TradingView

הביטקוין הוא מטבע וירטואלי שנועד להוות שיטת תשלום ללא כל שליטה של גופים גדולים, כגון בנקים, ממשלות, חברות גדולות וכדומה.
מי שגורם לעסקאות להתבצע הם ״כורים״, ובעקבות כך הם מקבלים תשואות מסוימות על כך. 

הביטקוין יצא לציבור בשנת 2009, על ידי מפתח אנונימי או כמה, בשם סטושי נאקמוטו, מאז הוא נחשב מטבע הקריפטו הידוע ביותר בעולם, ובעקבות הפופולריות שלו המון מטבעות נוספים נוצרו, בין שהם מנסים להחליף את הביטקוין כשיטת תשלום או שהם מביאים טכנולוגיה פיננסית חדשה לשוק.

הרעיון של המייסדים היה ליצור טכנולוגיה פשוטה להעברת כסף בין אנשים, שכל כולה נתמכת בעצמה ללא התערבות של צד שלישי כמו גופים גדולים, בנקים, חברות אשראי, ממשלות וכדומה. 
אין סיבה חד משמעית למה דווקא מטבע, אבל מטבע הוא בהחלט היכולת של המייסד להראות שכלכלה שמבוססת על הטכנולוגיה הזאת יכולה לשגשג, ואכן זה מה שקרה.

הטכנולוגיה נקראת בלוקצ׳יין, והיא בעצם רשת של בלוקים שבה כתובות כל העסקאות שנעשו, ואת הכתובות של הארנקים שביניהם בוצעו העסקאות.
כמובן שהכול אנונימי, והמידע הוא לא מידע אינטימי, רק הכתובות של הארנק מוזכרות בבלוק, כך שאי אפשר לדעת את השם של האדם או איך הוא נראה.
הרעיון המרכזי של הטכנולוגיה הוא ליצור רשת שעובדת על ידי באמצעות מנגנון דמוקרטי ולא נשלטת על ידי הגופים הגדולים, שתפעל באופן מאובטח מאוד ומהיר. 

 

המייסד של הביטקוין הוא סטושי נאקמוטו, קיימות המון ספקולציות לגבי השם הזה, אבל הוא לא אומר הרבה, מכיוון שעד עכשיו לא הצליחו להבין מי האיש הזה, האם זה אדם אחד או כמה אנשים ביחד.
זה השם שמופיע בדף שמפרט את תכנית החזון של הביטקוין, והוא השם שעומד מאחורי יצירת הקוד ופיתוח הטכנולוגיה של המטבע.

דילוג לתוכן